Head and Shoulders เข้าพบสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
หารือโครงการลดขยะจากขวดพลาสติก ด้วยแชมพูถุงเติม

​นางสาวเพ็ญณัฐดา ภู่ชัยวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Head and Shoulders ไทย พม่า ลาว บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเข้ารายงานผลโครงการ ‘ลดขยะจากขวดแชมพูพลาสติก กับ Head & Shoulders แชมพูถุงเติม’

​ในโครงการฯ ได้มีการเชิญชวนคนไทยลดการผลิตขยะพลาสติกใหม่ตั้งแต่ที่บ้าน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล หันมาใช้แชมพูถุงเติม หรือ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้เพื่อลดขยะพลาสติก ซึ่งทางสถาบันฯ ได้ให้แนวทางการลดใช้พลาสติกในประเทศไทย พร้อมหารือด้านความร่วมมือกันระหว่าง P&G และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต /จบ.