ททท. สำนักงานเชียงราย กระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงราย New Chapters
ชวนมาสัมผัสเสน่ห์วันวานเชียงแสน เชียงราย และกิจกรรมวันธรรมดากับกิจกรรม Outdoor และ Sub board ล่องลำน้ำกก


​การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชียงราย New Chapters โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชียงราย หลากหลายกิจกรรมผ่านแคมเปญหลัก ได้แก่ “เที่ยวเท่ เสน่ห์วันวาน เชียงแสนและเชียงราย” “เที่ยวเชียงราย Amazing New Chapters” และ “วันธรรมดาพาเที่ยวเชียงราย” โดยเน้นการส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว กระจายรายได้สู้พื้นที่รอง และสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของพื้นที่เมืองรองด้านท่องเที่ยว


​นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า ททท. สำนักงานเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงราย New Chapters ต่อเนื่องจากฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ High Season โดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชียงรายผ่านแคมเปญ “เที่ยวเท่ เสน่ห์วันวาน เชียงแสนและเชียงราย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าเชียงแสนและเชียงราย กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Silver age กลุ่มครอบครัว และกลุ่มวัยทำงาน ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ ที่เรียกว่า การท่องเที่ยวรูปแบบถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism)

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสนนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว โดย ททท. สำนักงานเชียงราย ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขายกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเชียงแสนโดยรถราง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.เมืองเชียงราย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2566 และแคมเปญ “เที่ยวเชียงราย Amazing New Chapters” กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen-Y และกลุ่มวัยทำงาน เดินทางสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านแฟชั่นโดยร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ


จังหวัดเชียงราย นำแฟชั่นผ้าทอพื้นที่ถิ่นเชียงรายประยุกต์ให้เกิดความทันสมัยมานำเสนอในรูปแบบกิจกรรมเดินแฟชั่นในชื่อ “Fashion to the World” ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2566 โดยจะมีการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะแข่งขันในวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ห์วิถีผ้าเชียงรายที่สืบสานผ่านภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาผ่านเส้นสายลายผ้าของชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายอันวิจิตรปราณีตตั้งแต่ การปลูก การทอ การแปรรูป และการประยุกต์ออกแบบเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ท้องถิ่น เป็นการดึงดูดความสนใจในผ้าของเชียงราย ให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสแหล่งผลิตผ้าตามชุมชนต่างๆ

ผ้าทอเชียงแสน

พร้อมทั้งแคมเปญ “วันธรรมดาพาเที่ยวเชียงราย” โดยร่วมกับ สิงห์ปาร์ค เชียงราย และผู้ประกอบการ Sub board เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กระตุ้นการขาย โดย มอบสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่เดินทางมาพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงราย
และมาใช้บริการกิจกรรม Zipline และ E Mountain Bike ในสิงห์ปาร์ค และกิจกรรม Sub Board ล่องลำน้ำกก เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 นี้


​ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาสัมผัสกับเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวเชียงรายทั้ง 3 แคมเปญ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนนี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 เว็ปไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com เพจเฟสบุ๊ค: ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา